GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK(XR)

GENİŞLETİLMİŞ GERÇEKLİK NEDİR?

Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojileri

Genişletilmiş gerçeklik (XR), sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçekliğin özelliklerini birleştirip kullanan bir gerçeklik türüdür. Genişletilmiş gerçeklik, sanal ve gerçek ortamları birleştirir. Bu özelliği sayesinde insanlar ve makineler arasındaki teknolojik etkileşimlerin incelenmesini sağlar.

Gerçeklik teknolojileri sanal, artırılmış ve karma gerçeklik olarak 3 bölümde değerlendirilir. Artırılmış gerçeklik teknolojileri, bir bilgisayar ortamında oluşturulan 3 boyutlu nesneleri ve alanları, çeşitli donanımlar aracılığıyla gerçekmiş gibi algılamamızı sağlayan teknolojilerdir.

Gerçeklik Teknolojileri

Gerçeklik Teknolojileri, özellikleri itibariyle 3 farklı kategoriye ayrılır;
Sanal Gerçeklik (VR)
Artırılmış Gerçeklik (AR)
Karma Gerçeklik (MR)

TRIDIEA, olarak , gerçeklik teknolojilerinin tüm alanlarında uygulamalar geliştiriyoruz. Ayrıca ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş yazılımlarla hizmet veriyoruz.

Sanal Gerçeklik(VR)

Sanal gerçeklik; Çeşitli gözlükler / kasklar kullanılarak bilgisayar ortamında oluşturulan 3 boyutlu alanlar ve nesneler gerçekmiş gibi hissettiren bir teknolojidir.

Arttırılmış Gerçeklik(AR)

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, sanal gerçeklik teknolojisinden farklı olarak gerçek ortamda yer alır. Bilgisayar ortamında oluşturulan veya önceden taranan nesneler, telefon ve tabletler aracılığıyla gerçek ortama aktarılır.

Karma Gerçeklik(MR)

Karma gerçeklik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin ortak kullanımı sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Karma gerçeklik gözlükleri, telefonların aksine bu durumu daha gerçekçi hale getirir. Bu şekilde, bu gözlükleri takan insanlar farklı ortamlarda bulunabilirler ve sanal nesnelerle çalışabilirler.