KARMA GERÇEKLİK(MR)

KARMA GERÇEKLİK NEDİR?

Karma gerçeklik, günümüz teknolojisinin ulaştığı son noktalardan biridir. Bu teknoloji gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Pek çok sektörün dinamiklerini değiştirmek için önemli olan bu alanda yapılan çalışmalar, gelecek için yeni ufuklar yaratacaktır. Bu alanda yaptığımız yatırım ve çalışmalar ile ülkemizi teknolojik yeniliklerin ön saflarına geçirmeyi hedefliyoruz.

Karma Gerçeklik Gözlükleri

Karma gerçeklik gözlükleri, telefonların aksine bu durumu daha gerçekçi hale getiriyor. Bu şekilde bu gözlükleri takanlar aynı ortamda bulunarak sanal nesnelerle çalışabilirler. Genellikle tıp ve mühendislik alanında kullanılan bu gözlükler, sanal gerçeklik teknolojisinin bir tık öteye taşınmasını sağlamıştır. Bu alanda genellikle Microsoft firmasının Hololens ve Magic Leap firmasının Magic Leap One gözlükleri kullanılmaktadır. Her iki ürünle da çalışarak iyileştirmeler yapıyoruz.

Karma Gerçeklik Teknolojisi İle Sağlanabilecek Kazanımlar

Karma gerçeklik teknolojilerini yapılan yatırımlar sayesinde eğitim, sağlık, askeri vb. birçok alanda hızlı bir şekilde ilerleme kat edilebilir. Bu alanlar için yapmaya çalıştığımız simülasyonlar ile bu alanlarda ilerlemeler kat edilebilir.